Trepp on maja visiitkaart
Järgmisel korral, kui jalutate linnas või eramute rajoonis, vaadake treppe. Te võite näha väga erinevas seisundis treppe. Eelkõige jäävad möödujale silma lagunenud või väga hästi ehitatud ja viimistletud astmed.
Sagedamini lagunevad plaaditud või ebakvaliteetse betoonpinnaga trepid. Plaaditud trepi väljavahetamise põhjuseks on ka märgade ja lumiste plaatide libedus.
Just selliste treppide korrastamiseks soovitame kasutada hõõrdemasskatet või nn terakivikatet

Kuidas teeme...
  • Terakivikattega trepi paigaldamiseks eemaldame pinnalt plaadid ja lahtised osised. 
  • Seejärel tasandame pinna epoliiva ja/või -pahtliga. 
  • Hõõrdemasskatte paigaldamiseks peab aluspinna temperatuur olema üle 12°C.
  • Korraliku trepi valmimiseks tuleb aega varuda 3-7 päeva.
Seega, kui soovite, et teie maja trepp möödujaid kadestama paneb, valige terakivitrepp. Lisaks on trepiviimistluse jaoks saabumas parim periood aastast.

Helista, sest meil on kestva terakivikattega trepi insener-tehniline lahendus ja see toimib.